Uvjeti i privatnost

SPECULUM društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu SPECULUM) izdavač je internet stranice www.energetska-obnova.com. Skup usluga koje pruža SPECULUM na domeni www.energetska-obnova.com je uspostava E-burze za energetsku obnovu u zgradarstvu i industriji koja obuhvaća:

 • organizacija i posredovanje pri ugovaranju raznih vrsta usluga koje spadaju u domenu energetske obnove u zgradarstvu i industriji;
 • upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta;
 • provođenje financijskih transakcija.

Korištenjem internetske stranice www.energetska-obnova.com smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo Vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.energetska-obnova.com isključivo na njegovu odgovornost. SPECULUM kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da SPECULUM nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. SPECULUM ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža SPECULUM. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.energetska-obnova.com te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti SPECULUM-a.

SPECULUM zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje/ažuriranje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. Također, SPECULUM zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, SPECULUM može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promjene Uvjeta korištenja, Uvjeta prodaje i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja, Uvjete prodaje i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.energetska-obnova.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.energetska-obnova.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korištenjem internetskih stranica www.energetska-obnova.com od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. SPECULUM zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pisanog odobrenja SPECULUM-a objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.energetska-obnova.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija. SPECULUM zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.energetska-obnova.com u vlasništvu su tvrke SPECULUM te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. SPECULUM je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.energetska-obnova.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pisanog odobrenja SPECULUM-a. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.energetska-obnova.com, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti SPECULUM od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, komercijalne predstavnike. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.

SPECULUM može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje SPECULUM smatra neprihvatljivim. Također, SPECULUM može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

SPECULUM nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.energetska-obnova.com.

SPECULUM se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.energetska-obnova.com. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti SPECULUM-a.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice www.energetska-obnova.com.

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici www.energetska-obnova.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

SPECULUM društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu SPECULUM) izdavač je internet stranice www.energetska-obnova.com. Kao posrednik, SPECULUM putem internet stranica www.energetska-obnova.com organizira i omogućava prodaju proizvoda i usluga iz segmenta energetske obnove u zgradarstvu i industriji.

Korisnici internet stranica www.energetska-obnova.com se mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije korisnika:

 • vlasnici/suvlasnici/Upravitelji zgrada ili industrijskih pogona (u daljnjem tekstu: Korisnici usluga);
 • ponuđači roba/usluga/uređaja koji se koriste u procesu energetskle obnove (u daljnjem tekstu: Partneri).

Korisnici usluga imaju mogućnost koristiti usluge internet stranice www.energetska-obnova.com besplatno, uz uvjet pridržavanja svih uvjeta navedenih u Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje te Izjavi o povjerljivosti podataka.

Uz obvezu pridržavanja uvjeta iz sva 3 prethodno spomenuta dokumenta, Korisnici usluga mogu na Internet stranici www.energetska-obnova.com upisivati i ažurirati podatke o svojim zgradama i/ili proizvodnim pogonima te objavljivati oglase kojima traže dostavu ponuda za obavljanje pojedinih usluga iz domene energetske obnove u zgradarstvu i industriji.

Partneri mogu odabrati jedan od 4 vrste paketa s godišnjom pretplatom što im omogućava primanje obavijesti o objavljenim oglasima za usluge koje su uključene u odabrani paket te dostavljati svoje ponude na objavljene oglase.

Ugovaranje usluga se vrši u ime i za račun Partnera. Korisnik usluge nakon pregleda primljenih ponuda odabire najpovoljnije ponuđača te se svim ponuđačima šalje obavijest o odabranom izvođaču.

Za svaki sklopljeni ugovor proistekao posredovanjem Internet stranice www.energetska-obnova.com, Partner je dužan SPECULUM-u uplatiti naknadu za manipulativne troškove u postotnom iznosu vrijednosti projekta navedenom u osnovnom opisu odabranog paketa.

Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način. SPECULUM se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i voditi ugovaranje usluga putem Internet stranice www.energetska-obnova.com.

SPECULUM nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda ili usluga koje nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni na koji način biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja proizvoda ili usluga koje će biti ponuđene putem Internet stranice www.energetska-obnova.com. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete uzrokovane korištenjem proizvoda ili usluga koje će ponuditi bilo koji od Partnera, u potpunosti je odgovoran Partner koji je ugovorio isporuku proizvoda ili usluge.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. SPECULUM ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje se prodaju putem Internet stranice www.energetska-obnova.com.

Postupanje u slučaju da bilo koji korisnik Internet stranice www.energetska-obnova.com ima prigovor ili pritužbu na isporučeni proizvod ili uslugu je sljedeće:

 • Prigovori se upućuju pisanim putem na adresu Partnera s kojim je sklopljen ugovor o isporuci proizvoda ili usluge;
 • Svaki Partner ima pravo na raskid Ugovora za korištenje Internet stranice www.energetska-obnova.com uz povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od dana uplate ne navodeći razlog za povrat.
 • Nakon isteka od 14 dana povrat sredstava/raskid Ugovora Partner ostvaruje u sljedećim situacijama:
  • samo ukoliko SPECULUM nije u mogućnosti realizirati uslugu ili
  • je SPECULUM na bilo koji način oštetio Partnera na način da su mu na bilo koji način (na koji može utjecati SPECULUM) onemogućena prava koja mu pripadaju u odabranom paketu usluga.
 • SPECULUM ni na koji način ne sudjeluje u eventualnom postupku otkaza Ugovora sklopljenog između Korisnika usluge i Partnera. U takvim slučajevima se preporuča mirno rješavanje sporova, a kad to ugovorne strane nisu u mogućnosti, potrebno je da ugovorne strane dođu do rješenja spora putem pravnih zastupnika koje će samostalno angažirati.

• Specifični dodatni uvjeti ugovaranja odnosno prodaje roba ili usluga

 • Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera;
 • SPECULUM nije odgovoran ukoliko netko tko nema ovlaštenje koristiti kreditnu karticu izvrši plaćanje jednog od odabranih paketa usluga;
 • SPECULUM nije odgovoran za donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču odnosno odabranom izvođaču. S druge strane, Korisnik usluge može ugovoriti navedenu uslugu sa SPECULUM-om, ali navedena usluga se dodatno naplaćuje i nije uključena u paket usluga koje Korisnici usluga mogu besplatno koristiti na Internet stranici www.energetska-obnova.com;

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.energetska-obnova.com smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Što je to GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba Europske unije koja sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i kako se oni koriste.

Vaši podaci koji nam trebaju kako bi Vam omogućili kupnju usluge i proizvoda koji se prodaju na našem portalu: Korisnici internet stranica www.energetska-obnova.com se mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije korisnika:

 • vlasnici/suvlasnici/Upravitelji zgrada ili industrijskih pogona (u daljnjem tekstu: Korisnici usluga);
 • ponuđači roba/usluga/uređaja koji se koriste u procesu energetskle obnove (u daljnjem tekstu: Partneri).

Korisnici usluga nam prilikom registracije trebaju dostaviti sljedeće podatke:
E-mail adresu
Ime i prezime

Partneri nam prilikom registracije trebaju dostaviti sljedeće podatke:
OIB tvrtke ili obrta
Naziv tvrtke ili obrta
Adresu sjedišta tvrtke ili obrta
E-mail adresu
Ime i prezime kontakt osobe
Broj telefona/mobitela kontakt osobe

1. Koji Vaši podaci nam trebaju i zašto?

SPECULUM d.o.o. koristi Vašu e-mail adresu i odabranu korisničku lozinku za pristup Vašem korisničkom računu otvorenom na Internet stranici www.energetska-obnova.com.

Odvojenu privolu nam dajete za slanje promotivnih ponuda na Vaš e-mail. Tehnički podaci poput IP adrese i cookie se koriste kratkoročno i služe za tehničko poboljšanje Vašeg doživljaja korištenja portala.

OIB Partnera, naziv Partnera, adresu sjedišta Partnera, e-ail adresu Partnera, ime i prezime kontakt osobe u Partneru te broj telefona/mobitela kontakt osobe u Partneru koristimo prilikom pripreme uplate godišnje naknade za korištenje usluga Internet stranice www.energetska-obnova.com.

E-mail adrese Korisnika usluga i partnera koristimo za dostavljanje obavijesti o objavljenim oglasima i pristiglim ponudama na objavljene oglase.

2. Tko sve ima pristup Vašim podacima?

Pristup Vašim osobnim podacima ima samo dio naših zaposlenika koji su zaposleni na poslovima korisničke podrške i administracije sustava.

Navedene kategorije zaposlenika su upoznate s našom politikom i procedurama zaštite osobnih podataka i dužne su postupati po istima.

3. Da li ćemo Vaše podatke dijeliti s drugima?

Vaši podaci će se dijeliti s drugima samo u okvirima potrebnim za izvršavanje naših usluga.

Vaši podaci se dijele sa:

 • WS Pay gateway-om za obradu plaćanja kreditnim karticama;
 • S našim partnerima kod kojih ste ugovorili kupnju ili korištenje proizvoda/usluge i to u maksimalno ograničenom opsegu (podaci koji se objavljuju kroz objavu oglasa Korisnika usluga odnosno podaci sadržani u ponudama Partnera).

Vaši podaci su kod nas sigurni i nećemo ih djeliti, prodavati ili ustupati drugim privatnim ili pravnim osobama za druge namjene osim gore navedenih.

4. Koliko dugo ćemo čuvati Vaše podatke?

Tehnički podaci poput adrese i cookie-a se čuvaju 30 dana. Ostali osobni podaci se čuvaju 3 godine od Vašeg zadnjeg logina ili dok ne ugasite (obrišete) svoj korisnički račun.

5. Kako smo došli do Vaših podataka?

Sve navedene osobne podatke ste nam dali sami pri registraciji ili pri ažuriranju Vašeg korisničkog računa otvorenog na Internet stranici www.energetska-obnova.com. SPECULUM d.o.o., kao izdavač internet stranice www.energetska-obnova.com ni na koji način ne prikuplja/ne kupuje/ne nabavlja Vaše osobne podatke od trećih osoba.

6. Možete li zatražiti da zauvijek uklonimo Vaše podatke i povući svoju privolu za njihovo korištenje?

Da, kada god želite možete povući privolu za korištenje svojih osobnih podataka i/ili od nas zatražiti da izbrišemo sve Vaše podatke iz našeg sustava. Pošaljite nam email na privatnost@speculum.hr i pokrenut ćemo proceduru za uklanjanje svih osobnih podataka koja će biti gotova u roku od 15 dana od Vašeg zahtjeva.

Privolu za slanje promotivnih emailova možete povući samostalno na svom korisničkom računu ili klikom na link u dnu svake promotivne e-mail poruke. Povlačenje ove privole je na snazi trenutačno.

7. Možete li vidjeti koje Vaše osobne podatke imamo i možete li ih ispraviti?

Da, u svakom trenutku možete vidjeti sve podatke koje o Vama imamo u našem sustavu te ih možete samostalno izmijeniti unutar Vašeg korisničkog računa ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu privatnost@speculum.hr.

8. Možete li zatražiti eksport svih svoji podataka koji se nalaze u našem sustavu?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti eksportiranje Vaših podatka slanjem zahtjeva na email adresu privatnost@speculum.hr.

9. Kome se možete žaliti ukoliko smatrate da kršimo Vaša prava na privatnost?

Možete se žaliti Agenciji za zaštitu osobnih podataka i to na linku ovdje.

SPECULUM d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.