Često ponavljana pitanja

Korisnici internet stranica www.energetska-obnova.com se mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije korisnika:

  1. vlasnici/suvlasnici/Upravitelji zgrada ili industrijskih pogona (u daljnjem tekstu: Korisnici usluga);
  2. ponuđači roba/usluga/uređaja koji se koriste u procesu energetskle obnove (u daljnjem tekstu: Partneri).

Korisnici usluga imaju mogućnost koristiti usluge internet stranice www.energetska-obnova.com besplatno, uz uvjet pridržavanja svih uvjeta navedenih u Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje te Izjavi o povjerljivosti podataka.

Uz obvezu pridržavanja uvjeta iz sva 3 prethodno spomenuta dokumenta, Korisnici usluga mogu na Internet stranici www.energetska-obnova.com upisivati i ažurirati podatke o svojim zgradama i/ili proizvodnim pogonima te objavljivati oglase kojima traže dostavu ponuda za obavljanje pojedinih usluga iz domene energetske obnove u zgradarstvu i industriji.

Partneri mogu odabrati jedan od 4 vrste paketa s godišnjom pretplatom što im omogućava primanje obavijesti o objavljenim oglasima za usluge koje su uključene u odabrani paket te dostavljati svoje ponude na objavljene oglase.

E-burza energetske obnove Vam omogućava širok pristup oglasima za radove i usluge na višestambenim zgradama i/ili industrijskim pogonima koje koriste E-burzu energetske obnove za pronalazak najpovoljnijeg ponuđača roba/usluga u realizaciji svog projekta energetske obnove. Možete zaprimiti informacije o otvorenim oglasima, rokovima aktivnosti te kvalitetno pripremiti i dostaviti svoju cjelovitu ponudu koju ćete pripremiti po standardiziranim troškovnicima.

Ako niste predstavnik suvlasnika u svojoj zgradi uvijek možete dodati svoju zgradu na E-burzu energetske obnove ukoliko Vaša zgrada već nije upisana. Nakon što prijavite svoju zgradu na E-burzu energetske obnove možete kao korisnika dodati i predstavnika suvlasnika da sudjeluje ili dalje administrira podatke o Vašoj zgradi na E-burzi.

Svaka zgrada može imati neograničeni broj korisnika koji su s njom povezani, s time da administrator zgrade ima pravo ukloniti korisnika sa zgrade ako to smatra potrebnim. Preporučujemo da predstavnik suvlasnika bude administrator zgrade, a ostali korisnici da budu suvlasnici zgrade iako to nije obavezno.

Budući da svaka zgrada može imati neograničeni broj korisnika koji su s njom povezani, samo administrator može ažurirati podatke vezane za zgradu te objavljivati oglase za potrebne usluge. Ostali korisnici mogu pregledavati upisane podatke i objavljene oglase te eventualno, administratoru javiti ukoliko su utvrdili da je neki podatak potrebno promijeniti.

Zgrada u svakom trenutku može imati više objavljenih oglasa za radove i usluge, a oglasi su neovisni jedni o drugima. Prilikom odobrenja oglasa ćemo Vam pomoći u pripremi kvalitetnih i cjelovitih oglasa kako biste zaprimili što više ponuda od izvođača.

Ako Vas administrator zgrade iz nekog razloga ukloni slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu prigovori@speculum.hr s informacijama o zgradi i eventualnom razlogu zašto ste uklonjeni nakon čega ćemo kontaktirati administratora zgrade i pokušati razriješiti situaciju na uzajamno zadovoljstvo. U svakom slučaju je potrebno naglasiti da se SPECULUM ni na koji način ne može miješati u odnose suvlasnika pojedine zgrade, a ukoliko među korisnicima nastane spor oko toga tko bi trebao biti administrator, SPECULUM će odlučiti da je administrator zakonski predstavnik suvlasnika, a to su ili predstavnik suvlasnika (dokazivo imenovanjem) ili Upravitelj zgrade (dokazivo preslikom ugovora o upravljanju).

E-burza energetske obnove Vam omogućava konstantni pristup klijentima koji su zainteresirani za izvođenje radova na svojim zgradama i/ili industrijskim postrojenjima te dugoročnu opskrbljenost poslom i urednost poslovnog odnosa s klijentima. Trošak pristupa E-burzi bi Vam se trebao vrlo brzo isplatiti kroz ugovorene poslove te povećanje opsega Vašeg poslovanja.

Ukoliko imate otvoren korisnički račun kao Korisnik usluge, u svakom trenutku možete izbrisati svoj korisnički račun te ukloniti podatke o svojoj zgradi. Osnovni podaci o zgradi (k.č., adresa i slično) mogu ostati dostupni na E-burzi za eventualno ponovno postavljanje novih korisnika koji su zainteresirani za sudjelovanje u radu E-burze, a možete i zatražiti kompletno brisanje svih podataka vezanih za Vašu zgradu.

Ukoliko imate otvoren korisnički račun kao Partner, u svakom trenutku možete izbrisati svoj korisnički račun.

Ukoliko ste imali otvoren korisnički račun kao Korisnik usluge te ste isti obrisali, a prethodno ste imali objavljene oglase na koje je bilo koji ponuđač roba/usluga dostavio svoju ponudu, osnovni podaci o zgradi te podaci iz navedenog oglasa će ostati u bazi podataka sve dok korisnički račun ima otvoren i korisnik koji je na Vaš oglas dostavio svoju ponudu.

Ukoliko ste imali otvoren korisnički račun kao Partner te ste isti obrisali, a prethodno ste dostavili svoju ponudu na bilo koji objavljeni oglas, osnovni podaci o Vašoj tvrtki/obrtu te podaci o dostavljenoj ponudi će ostati u bazi podataka sve dok korisnički račun ima otvoren i korisnik koji je objavio oglas na koji ste Vi dostavili svoju ponudu.

Korištenje E-burze energetske obnove je za Korisnike usluga besplatno te će uvijek biti besplatno.

Kao i u pravom životu svaka zgrada ima svojeg predstavnika suvlasnika ili Upravitelja koji upravlja s problemima na zgradi i razgovara s izvođačima tako i na E-burzi energetske obnove svaka zgrada mora imati osobu koja će brinuti o objavljivanju oglasa i korisnicima na zgradi. Napominjemo da administrator zgrade ne mora nužno biti predstavnik suvlasnika zgrade ako među suvlasnicima postoji takav dogovor. Dovoljno je biti korisnik E-burze vezan uz pojedinačnu zgradu. Ako imate zamjerke na administratora za potrebe svoje zgrade slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu prigovori@speculum.hr.